Tankemylder og rumination

Det er sundt og normalt at reflektere over vores væren i verden, men overdrevne tanker især i en negativ form er uhensigtsmæssige. Bekymringstendens og rumination kan lede til søvnbesvær, depression og nedtrykthed.

Bekymringer er tanker om fremtidige hændelser som man frygter, det kan starte med tanken ”hvad nu hvis…?”. Bekymringer kan udvikle sig til katastrofetanker, som ikke nødvendigvis sker i virkeligheden, men kan være meget hæmmende. En bekymringstendens kan påvirke hverdagen, da det kræver meget energi at tænke over problemer, som man egentlig ikke behøver at forholde sig til. Samtidig har tankerne ofte en negativ karakter, som påvirker humøret.

Rumination er tanker om fortidige hændelser, altså ting man har gjort eller ikke gjort, som man tænker overdrevet over. Det kan starte med tanken ”Hvis bare jeg ikke havde gjort/sagt…” Det kan være handlinger, fejltagelser, forglemmelser mv., ofte omhandler det temaer som skyld, skam, vrede, ydmygelse, jalousi, fortrydelse eller noget man føler man gik glip af. Ruminationen kan bevirke, at man kritiserer, bærer nag eller dømmer sig selv eller andre, hvilket kan forværre ruminationen som benzin på et bål.

Bekymringstendens og rumination kan ske for alle, men det opstår ofte hos personer, der er perfektionistiske, ængstelige eller har lav selvtillid.

Behandlingen kan fx være metakognitiv, hvor der blandt andet arbejdes med at lære, at sætte uhensigtsmæssige tanker på pause eller stoppe dem, så de ikke tager overhånd. Det kan også være hjælpsomt at identificere, hvornår og hvorfor tankerne komme og tager over, så man kan lære af sine adfærdsmønstre. Nogle har gavn af korte mindfulness øvelser, som kan benyttes til at opnå en tilstand af indre ro med fokus på sin krop og sanser fremfor tanker.