Belastningsreaktion

Alle oplever svære ting og hændelser, som fører til belastninger. En belastningsreaktion kan opstå hvis man oplever en kritisk hændelse som forårsager store forandringer i ens liv.

Hændelsen påvirker én i sådan en grad, at man belastes psykisk og får emotionelle og adfærdsmæssige symptomer. Man får ”trukket tæppet væk under sig”, hvorefter man skal etablere og acceptere nye livsvilkår og måske ændre syn på sig selv efter hændelsen. Sker en kritisk hændelse meget uventet eller voldsomt, så kan belastningsreaktionen være voldsom og starte et stressrespons, som kan skabe psykisk belastning over en længere periode.

Hændelserne kan være utallige, f.eks. økonomiske problemer / konkurs, ophør af parforhold eller skilsmisse, udbrændthed, overfald, vold, tab af nærtstående, ulykker, katastrofer og kritisk og alvorlig sygdom hos sig selv eller nærmeste.

Belastningsreaktionen kan også skyldes jobrelaterede hændelser, f.eks. afskedigelse, overvældende arbejdsbyrder, manglende indflydelse, konflikter, chikane, mobning, ulykker, trusler eller organisatoriske forandringer mv.

Symptomerne kan være hjertebanken, trykken for brystet, mavesmerter, træthed, åndedrætsproblemer, svimmelhed, hovedpine, svært ved at slappe af, manglende overskud, ændringer i søvnmønstre, tankemylder / rumination, irritabilitet, koncentrationsbesvær, mangel på livsglæde, hukommelsesbesvær, grådlabil, rastløshed, indre uro og dårligt selvværd / selvtillid mv

(https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/afdelinger/Arbejds-og-Socialmedicinsk-Afdeling/Sygdomme/Sider/Psykisk-belastningsreaktion.aspx & https://netdoktor.dk/sunderaad/fakta/krisereaktion.htm).