Kriser

Livet er fyldt med kriser og traumer af forskellige størrelser og karakter. Når man oplever voldsomme hændelser, som har en stærk påvirkning, så kan det være en god idé at tale med nogen om det. Kriser kan være alt muligt som f.eks. alvorlig sygdom, uheld, fysisk og psykisk vold, ophør af samliv, død, tab af arbejde eller arbejdsevne, mobning, tab af identitet og flytning væk fra sociale kontakter. Det handler ikke om hvad man er udsat for, men hvorledes man reagerer på netop det man er udsat for. Hvis man påvirkes meget af hændelsen, så kan det føre til belastningsreaktioner.

Krisesamtaler er oftest en enkelt debriefing samtale, hvor man taler om, hvordan man har oplevet hændelsen, og hvordan den har påvirket én. Derefter finder vi sammen ud af, hvad du har behov for, og hvordan du kommer bedst videre. Det kan være kontakt til konkret og praktisk hjælp, terapi forløb eller henvisninger til tilbud, som passer til din specifikke situation.