Erhverv

For at få skabe det bedst mulige arbejdsmiljø og forbedre virksomhedens resultater er det essentielt at have fokus på trivsel og motivation hos både medarbejdere og ledelse. Der er mange ting som spiller ind som en psykolog kan hjælpe med: trivsel, ansættelsessamtaler, udvikling af ledere og medarbejdere, arbejdsmiljø, effektivisering, motivation, udarbejdelse af dokumentation eller psykologiske tests mv.

Jeg tilbyder at komme ud på arbejdspladsen og afholde konsultationer med medarbejdere og ledelse. Det kan også være, at din virksomhed ville have glæde af at have en psykolog til rådighed på jeres kontorer nogle timer om ugen til specifikke opgaver eller sparring.

Mulighederne er er utallige men det kan f.eks. være i forbindelse med omstrukturering, lave personlighedstest eller deltage i ansættelse af nyt personale, identifikation af ressourcer og potentiale, assistere med en god overgang ved ændring i ledelse eller organisation, tale med medarbejderne efter nedskæringer/fyringer, facilitering af krisesamtaler og debriefing efter uheld på arbejdspladsen, fokus på at forebygge stress, forløb for at forsøge at nedbringe sygefravær, øge trivsel mv.

Kontakt mig gerne, så vi kan tale om mulighederne for netop din virksomhed.