Sorg

Sorg er en naturlig del af livet, et livsvilkår. Sorg kan forstås som en basal, men kompleks følelse med mange faktorer. En proces, som altid er i bevægelse eller en reaktion på at miste noget, hvor reaktionerne ændrer sig over tid. Når man er i sorg, drænes kroppen for oxytocin og derfor oplever man en manglende lystfølelse og nedtrykthed.

Sorg opstår når man lider irreversible tab, altså når man mister noget, som man ikke kan få igen. Man kan lide både centrale og implicitte tab. Det kan f.eks. være tab i form at dødsfald af en nærtstående, tab af identitet, lemmer, funktioner eller førlighed. I løbet af livet sker der forventelige tab, både af personer og kæledyr – men der er også naturlige livsovergange som medfører tab, f.eks. pension fra arbejdsmarkedet hvor man kan miste en del af sin identitet. Man kan også opleve sorg hvis man mister noget, som man aldrig har haft, men forventede at man skulle have haft – dette kaldes implicitte tab. F.eks. kan ufrivillig barnløshed eller svigt i barndommen med tab af ubetinget kærlighed fra en forælder medføre en livslang sorgproces.

Sorg kan medføre overlevelsesskyld, hvor man måske føler at man skal gøre noget bestemt for at mindes afdøde eller at man ikke kan gå videre i livet, dette kan påvirke sociale relationer og hverdagen negativt.

Sorg rammer ikke altid lige efter tabet, en forsinket sorgreaktion er når man oplever at sorgen peaker efter 6 måneder og symptomerne er forsinket. Dette opleves nogle gange hos personer, som skal have styr på at andre familiemedlemmer klarer den, før de kan ”tillade” sig selv at åbne op for egen sorg.

I sorgterapi er formålet ikke at få sorgen til at forsvinde eller pakke den væk. I stedet vil vi sammen undersøge, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan forholde dig til din sorg. Sammen forsøger vi at undersøge hvor du skal hen i livet og hvordan du kan lære sin sorg at kende, så du kan leve med og bære din sorg og samtidig opleve livskvalitet.

Det er vigtigt at få talt om sin sorg. Specielt hvis den er svær at bære alene, da mange i sorgprocessen har selvmordstanker eller selvmordsforsøg.