Om os

Om Julie

Jeg er uddannet cand.psych fra Aalborg Universitet med en kandidatgrad i klinisk psykologi. Jeg er autoriseret psykolog fra Dansk Psykolognævn. Privat bor jeg i Nordjylland med min mand og vores to børn.

Jeg har erfaring med terapi med børn, unge og voksne. Jeg arbejder med mange forskellige psykiske problemstillinger som lavt selvværd, stress, angst, depression, belastningsreaktioner, spiseforstyrrelser, livskriser og parforholdsproblemer. Jeg har erfaring fra PPR, hvorfor jeg også kan tilbyde hjælp og sparring til forældre og deres børn, som har det svært i skolen.

Metodemæssigt benytter jeg en bred vifte af psykoterapeutiske tilgange, tilpasset hvad du ønsker hjælp til. Du vil blive mødt med en empatisk, respektfuld og positiv tilgang. Sammen er vi nysgerrige og undersøgende på din problemstilling for herigennem at afdække dine ressourcer og handlemuligheder, der kan være med til at øge din livskvalitet.

Min viden opdateres løbende gennem faglitteratur, forskningsartikler, kursusaktivitet og supervision.

Om Louise

Jeg er uddannet psykolog (Cand.psych) og har erfaring med terapi til børn, unge og voksne. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i over 15 år og har senest etableret klinikken Psykologi.eu, hvor jeg har ansat en flok dygtige psykologer og en fantastisk assistent, som besvarer jeres henvendelser. Privat har jeg to energifyldte drenge, som tager en stor del af min fritid og udfordrer min tålmodighed.

Jeg varetager behandling af forskellige psykologiske problemstillinger som angst, stress, depression, belastningsreaktioner, parterapi, forebyggelse og behandling af fødselsdepression, fødselsrelateret angst, sorgterapi mv. Endvidere har jeg erfaring med sparring, coaching og terapi med ledere, selvstændige og iværksættere.

Metodemæssigt interesserer jeg mig for kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, psykoedukation, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), psykodynamisk psykoterapi samt behandling af fødselsdepression & fødselsrelateret angst.

Min viden holdes opdateret ved at læse faglitteratur og forskningsartikler, samt deltage i kurser, webinars, individuel og supervision i faggrupper.

Om Marianne

Jeg er autoriseret fra Dansk Psykolognævn og som klinisk psykolog har jeg bred erfaring med behandling af psykiske lidelser såsom angst, depression, stress/belastningstilstande, PTSD og personlighedsforstyrrelser. Jeg har særlig viden om traumer, omsorgssvigt, psykisk og fysisk vold, samt senfølger efter seksuelle overgreb – og det ligger mig meget på sinde at bryde tavsheden om oplevelser, som kan virke helt ubærlige. Jeg har indsigt i komplekse sorgreaktioner og eksistentielle kriser, som kræver en særligt dybdegående omstilling fra livet, som vi hidtil har kendt det. Derudover har jeg stort kendskab til de udfordringer der kan være, når man lever med autisme, ADHD eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

Med terapeutisk ståsted i en psykodynamisk tilgang er det for mig helt essentielt at skabe et trygt terapeutisk rum, hvori det er muligt at udtrykke sig frit og autentisk. Jeg interesserer mig især for den betydning mellemmenneskelige relationer og følelseslivet har for vores trivsel. Jeg finder inspiration i bl.a. tilknytningsteorien, neuro-affektive tilgange, mentaliseringsbaseret terapi og ISTDP (Intensive short term dynamic psychotherapy) – alt efter hvad der er meningsfuldt i forhold til den givne problemstilling.

Om Charlotte

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aalborg Universitet. Jeg har erfaring med at arbejde med børn, unge og voksnes udvikling, hvor jeg har beskæftiget mig med en række forskellige psykologiske problemstillinger. Jeg tilbyder blandt andet samtaler vedrørende stress, angst, depression, belastningsreaktioner, udfordringer i skoleliv og forældreskab samt opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser.

Jeg er især optaget af kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi som metode, men jeg tilpasser altid min tilgang til den person, jeg sidder overfor. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i samtalen, og bliver mødt på en måde, der er meningsfuld for dig. Det er min vigtigste opgave at skabe et tillidsfuldt rum, hvor vi er sammen om at finde din vej til mere livskvalitet.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og jeg arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer. Jeg modtager supervision på mit arbejde, og holder min viden opdateret ved kursusaktivitet og ved at læse faglitteratur og forskningsartikler.

Julies kurser

Kognitive terapier til børn og unge (KAT, MCT og CFT)

2022
 • Marie Tolstrup: cand.psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi med børn, Marie Louise Reinholdt-Dunne: cand.psych. aut, Ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet og Krista Nielsen Straarup: cand.psych. aut., specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.

Lovgivning og etik

2021
 • Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere formand for Dansk Psykolog Forenings Etiknævn.

Efteruddannelse: ”Mentalisering i mødet med udsatte børn og unge”

2020
 • Center for mentalisering. Undervisere: aut. psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi Janne Østergaard Hagelquist, aut. Psykolog, specialist i psykoterapi Line Alber; og aut. psykolog i gang med specialistuddannelsen i psykoterapi Sophie Juul Rønnow.

1-årig narrativ supervisoruddannelse

2020
 • Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation (DISPUK). V. Alan Holmgren og Martin Nevers.

Kursusdage om mentalisering

2018
 • Center for mentalisering. Undervisere: Janne Østergaard Hagelquist, Line Thimmer, Mette Mørk, Nete Rigenstrup og Jesper Birck.

Kursus i WISC-V, 2018 – Fra psykometri til klinisk anvendelse

2018
 • Ved børneneuropsykolog Käte From

Louises kurser

Samtaler med kriseramte mennesker (modul 1 & 2)

2020
 • Struktureret KriseSamtale (SKS)
 • Folkeuniversitetet, Henrik Lyng, cand. psyk.aut. & Ziggie Mai Vesterlund, cand.mag. psykotraumatolog, krise- og beredskabspsykologi. Center for Beredskabspsykologi

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

2020
 • Folkeuniversitetet, Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d., supervisor
 • Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (‘Sorg og krise hos voksne’)

2020
 • Folkeuniversitetet, Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., seniorforsker.
 • Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

2020
 • Folkeuniversitetet, Brian Kok, cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i
 • psykiatri. Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Metakognitiv terapi – Grib livet og slip bekymringerne

2020
 • Folkeuniversitetet, Pia Callesen, cand.psych.aut., ph.d

Nudging – Adfærdsdesign

2020
 • Folkeuniversitetet, Yngve Gregoriussen, cand.mag., adfærdsdesigner, WElearn

WAIS-IV – Assessment af intelligens

2019
 • Folkeuniversitetet, Peter Jørgensen Krag, cand.psych., ph.d., Søren Hyttel Thuesen, cand.psych.

Mentaliseringsfokuseret Parterapi

2017
 • Dansk Parterapeutisk Institut, Lone Algot Jeppesen, Cand. Psych aut, specialist i psykoterapi & parterapeut

Mariannes kurser

Narrativ traumebehandling – Workshop

2021
 • Ved cand.psych.aut, supervisor og specialist i psykoterapi Anne Saxtorph, Narrative Perspektiver

Prolonged Exposure Therapy til behandling af PTSD

2020
 • Ved Dr. Marc Burlon, Specialist in psykiatri, ph.d., Certificeret terapeut, supervisor og trainer i prolonged exposure therapy fra CTSA (center for the treatment and Study of Anxiety, university of Pennsylvania). Samt Bo Søndergaard Jensen, cand. psych, specialist og supervisor i psykoterapi for voksne. Certificeret terapeut, supervisor og trainer i Prolonged exposure therapy fra CTSA.

Supervisionskursus for nye supervisorer

2019
 • Ved Anne Engholm Hedegaard, cand.psych, autoriseret, ph.d.

Praksisnær Psykofarmakologi for Psykologer

2018
 • Ved Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk, speciallæge i Psykiatri samt Per Hulstrøm, aut. psykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi, specialist i supervision.

Introduktionskursus i SCID-II (udredning af personlighedsforstyrrelser)

2016
 • Ved Diane Andersen, psykolog og specialist i klinisk psykologi samt Kristina Schilling Jeppesen, psykolog og specialist i psykopatologi – Klinik for personlighedsforstyrrelser, Risskov.

Charlottes kurser

Mentoring

2016
 • Ungdommens Røde Kors

Læringsstile

2016
 • Positiv psykologi, skandinavisk læringsmodel og non-verbal kommunikationsteori. MentorDanmark ved Svend Erik Schmidt.

tilknytningsforstyrrelser

2023
 • Ved cand.psych.aut. Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi.

Metakognitiv terapi

2023
 • Ved cand.psych.aut. Pia Callesen, specialist i psykoterapi med videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv psykologi.

personlighedsforstyrrelser

2023
 • Ved cand.psych.aut. Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi.

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Medlem af Dansk Psykolog Forening