Om os

Om Maria

Jeg er uddannet cand.psych. fra Aalborg Universitet med en kandidatgrad i Clinic, Consultation, Counseling and Coaching psychology (C4U) og kan derved arbejde med både med terapi og coaching. Det er vigtigt for mig, at lære om mine klienter på en imødekommende og omsorgsfuld måde, derfor er det vigtigt for mig, at skabe et trygt og fortroligt rum, hvor vi sammen arbejder med dine problemstillinger.

Mit kompetencefelt omfatter de almene psykologiske udfordringer og jeg kan derved arbejde med mange forskellige problemstillinger. Det kan f.eks. være OCD, depression, angst, belastningsreaktion, livskriser, traumer, lavt selvværd, stress, tankemylder, bekymringstanker, belastningsreaktioner, sorg, problemstillinger relateret til ADHD og meget mere. Derudover har jeg erfaring med at arbejde inden for områder som misbrug og afhængighed, hvor fokus ligger på at afklare funktionen bag og behandle årsagerne hertil.

Jeg har desuden en særlig interesse for personlig udvikling og eksistentielle kriser, og kan hjælpe dig med at finde din vej til forandring og støtte dig i at skabe det liv, der giver mening for dig i din situation.

Af terapeutiske ståsteder læner jeg mig op ad kognitiv adfærdsterapi, acceptance and commitment therapy (ACT), psykoedukation, psykodynamisk psykoterapi, coaching, mindfulness og åndedrætsterapi.

Jeg er altid på udkig efter ny viden og uddanner mig løbende gennem kursusaktivitet, webinarer, faglitteratur og supervision samt sparring med fagfæller.

Om Charlotte

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aalborg Universitet og tilbyder individuel terapi til både børn og voksne, men også parterapi og forældrerådgivning. Jeg varetager behandling af almene psykologiske problemstillinger, som angst, OCD, depression, stress, belastningsreaktion, traumer, krisereaktioner, sorg, lavt selvværd/selvtillid, bekymrings- og katastrofetanker, rumination, sorg og meget andet. 

Privat har to døtre, som jeg bruger det meste af fritiden på.

Jeg arbejder bl.a. med kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi  som metode, men jeg tilpasser altid min tilgang til den person, jeg sidder overfor. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i samtalen, og bliver mødt på en måde, der er meningsfuld for dig. Det er min vigtigste opgave at skabe et tillidsfuldt rum, hvor vi er sammen om at finde din vej til mere livskvalitet.

Jeg har erfaring  med børn, unge og forældre fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.  Jeg tilbyder derfor samtaler og vejledning ved udfordringer i skoleliv og forældreskab samt opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser. Jeg kan derfor også hjælpe med udredning og testning af børn og unge, hvis ventetid hos PPR eller psykiatri er for lang. Jeg holder også samtaler med forældre, som har behov for rådgivning om børnenes udfordringer og psykologiske problemstillinger.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og modtager supervision på mit arbejde, og holder min viden opdateret ved kursusaktivitet og ved at læse faglitteratur og forskningsartikler.

Om Marianne

Jeg er autoriseret fra Dansk Psykolognævn og som klinisk psykolog har jeg bred erfaring med behandling af psykiske lidelser såsom angst, depression, stress/belastningstilstande, PTSD og personlighedsforstyrrelser. Jeg har særlig viden om traumer, omsorgssvigt, psykisk og fysisk vold, samt senfølger efter seksuelle overgreb – og det ligger mig meget på sinde at bryde tavsheden om oplevelser, som kan virke helt ubærlige. Jeg har indsigt i komplekse sorgreaktioner og eksistentielle kriser, som kræver en særligt dybdegående omstilling fra livet, som vi hidtil har kendt det. Derudover har jeg stort kendskab til de udfordringer der kan være, når man lever med autisme, ADHD eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

Med terapeutisk ståsted i en psykodynamisk tilgang er det for mig helt essentielt at skabe et trygt terapeutisk rum, hvori det er muligt at udtrykke sig frit og autentisk. Jeg interesserer mig især for den betydning mellemmenneskelige relationer og følelseslivet har for vores trivsel. Jeg finder inspiration i bl.a. tilknytningsteorien, neuro-affektive tilgange, mentaliseringsbaseret terapi og ISTDP (Intensive short term dynamic psychotherapy) – alt efter hvad der er meningsfuldt i forhold til den givne problemstilling.

Om Louise

Jeg er uddannet psykolog (Cand.psych) og har erfaring med terapi til børn, unge og voksne. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i over 15 år og har senest etableret klinikken Psykologi.eu, hvor jeg har ansat en flok dygtige psykologer og en fantastisk assistent, som besvarer jeres henvendelser. Privat har jeg to energifyldte drenge, som tager en stor del af min fritid og udfordrer min tålmodighed.

Jeg varetager behandling af forskellige psykologiske problemstillinger som angst, stress, depression, belastningsreaktioner, lavt selvværd, lav selvtillid, parterapi, forebyggelse og behandling af fødselsdepression, fødselsrelateret angst, fertilitetsbehandling, ufrivillig barnløshed, sorgterapi mv. Endvidere har jeg erfaring med sparring, coaching og terapi med ledere, selvstændige og iværksættere.

Metodemæssigt interesserer jeg mig for kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), psykodynamisk psykoterapi samt behandling af fødselsdepression & fødselsrelateret angst.

Jeg er i fuld gang med at videreuddanne mig på en 3-årig specialist uddannelse i psykodynamisk psykoterapi for voksne. Desuden holder mig løbende opdateret fagligt ved at læse faglitteratur og forskningsartikler, samt deltage i kurser, webinars og supervision i faggrupper.

Marias kurser

Belastnings psykologi. Institut for belastningspsykologi

2023
 • Af psykolog Hanne Højsted

Mindfulness Practitioner Course (level I, II, III & Master), Udemy.com

2022
 • Kain Ramsay Teacher of Modern Applied Psychology & Personal Development

The Science of Well-being, Yale University, Coursera.org

2020
 • Dr. Laurie Santos Professor of Psychology and Head of Silliman College at Yale University

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Accredited Certificate, Udemy.com

2020
 • Elmira Strange, MPhil, Motivational Psychologist

Louises kurser

Samtaler med kriseramte mennesker (modul 1 & 2)

2020
 • Struktureret KriseSamtale (SKS)
 • Folkeuniversitetet, Henrik Lyng, cand. psyk.aut. & Ziggie Mai Vesterlund, cand.mag. psykotraumatolog, krise- og beredskabspsykologi. Center for Beredskabspsykologi

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori

2020
 • Folkeuniversitetet, Claus Haugaard Jacobsen, cand.psych., ph.d., supervisor
 • Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner ved tab hos voksne (‘Sorg og krise hos voksne’)

2020
 • Folkeuniversitetet, Mai-Britt Guldin, cand.psych., ph.d., seniorforsker.
 • Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

2020
 • Folkeuniversitetet, Brian Kok, cand.psych., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, specialpsykolog i
 • psykiatri. Kurset opfylder Dansk Psykolog Forenings krav til specialistkurset

Metakognitiv terapi – Grib livet og slip bekymringerne

2020
 • Folkeuniversitetet, Pia Callesen, cand.psych.aut., ph.d

Nudging – Adfærdsdesign

2020
 • Folkeuniversitetet, Yngve Gregoriussen, cand.mag., adfærdsdesigner, WElearn

WAIS-IV – Assessment af intelligens

2019
 • Folkeuniversitetet, Peter Jørgensen Krag, cand.psych., ph.d., Søren Hyttel Thuesen, cand.psych.

Mentaliseringsfokuseret Parterapi

2017
 • Dansk Parterapeutisk Institut, Lone Algot Jeppesen, Cand. Psych aut, specialist i psykoterapi & parterapeut

Mariannes kurser

Narrativ traumebehandling – Workshop

2021
 • Ved cand.psych.aut, supervisor og specialist i psykoterapi Anne Saxtorph, Narrative Perspektiver

Prolonged Exposure Therapy til behandling af PTSD

2020
 • Ved Dr. Marc Burlon, Specialist in psykiatri, ph.d., Certificeret terapeut, supervisor og trainer i prolonged exposure therapy fra CTSA (center for the treatment and Study of Anxiety, university of Pennsylvania). Samt Bo Søndergaard Jensen, cand. psych, specialist og supervisor i psykoterapi for voksne. Certificeret terapeut, supervisor og trainer i Prolonged exposure therapy fra CTSA.

Supervisionskursus for nye supervisorer

2019
 • Ved Anne Engholm Hedegaard, cand.psych, autoriseret, ph.d.

Praksisnær Psykofarmakologi for Psykologer

2018
 • Ved Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk, speciallæge i Psykiatri samt Per Hulstrøm, aut. psykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi, specialist i supervision.

Introduktionskursus i SCID-II (udredning af personlighedsforstyrrelser)

2016
 • Ved Diane Andersen, psykolog og specialist i klinisk psykologi samt Kristina Schilling Jeppesen, psykolog og specialist i psykopatologi – Klinik for personlighedsforstyrrelser, Risskov.

Charlottes kurser

Mentoring

2016
 • Ungdommens Røde Kors

Læringsstile

2016
 • Positiv psykologi, skandinavisk læringsmodel og non-verbal kommunikationsteori. MentorDanmark ved Svend Erik Schmidt.

tilknytningsforstyrrelser

2023
 • Ved cand.psych.aut. Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi.

Metakognitiv terapi

2023
 • Ved cand.psych.aut. Pia Callesen, specialist i psykoterapi med videreuddannelse i kognitiv og metakognitiv psykologi.

personlighedsforstyrrelser

2023
 • Ved cand.psych.aut. Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi.

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Medlem af Dansk Psykolog Forening