Priser

Studerende på SU

Rabatpris for studerende på SU. Forløb på 10 konsultationer á 50 min: 7500 kr. Kan betales af to afdrag efter aftale. Konsultationerne skal benyttes inden for 12 måneder fra købsdatoen.

Lægehenvisning

Vi er ikke en del af ydernummerordningen og modtager derfor ikke lægehenvisninger. I stedet kan vi tilbyde et forløb uden ventetid til en reduceret pris. 10 konsultationer á 50 min: 7500 kr. Kan betales af to afdrag efter aftale. Konsultationerne skal benyttes inden for 12 måneder fra købsdatoen.

Tilskud fra Sygeforsikringen Danmark

Medlemmer af “Danmark” i gruppe 1, 2 eller 5 kan få tilskud til konsultationer. Medlemmer mellem 16-25 år kan få refunderet 450 kr pr. konsultation. Øvrige aldersgrupper kan få refusion på op til 300 kr pr. konsultation. Det maksimale tilskud er 7200 kr indenfor 12 måneder. Du behøver ikke have været forbi egen læge, for at få tilskud gennem Sygeforsikringen Danmark. Du kan læse mere om tilskuddene og kontakte Sygeforsikringen Danmark for oplysninger om tilskud og dækning her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp
Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikringen Danmark ved køb af konsultationer til 1050 kr og forløb på 8500 kr.

Dækning af forsikring

En indboforsikring  dækker ofte psykologisk krisehjælp, hvilket eksempelvis kan være gældende ved: alvorlig ulykke, brand, indbrud, vold, overfald, røveri – eller hvis du eller ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende familie rammes af en livstruende sygdom, selvmord eller forsøg på selvmord eller dødsfald.

Hvis du har en sundhedsforsikring, så kan det være den dækker konsultationer hos en psykolog. Kontakt selv dit forsikringsselskab og forhør om de dækker samtaler hos en psykolog og om de kan forhåndsgodkende eller bevillige et samtaleforløb.

Tilskud gennem arbejdspladsen

Arbejdspladser har mulighed for skattefrit at dække udgifter til behandling af deres ansatte, det kan derfor være en idé at forhøre sig om muligheden for et arbejdsgiverbetalt forløb. Har du været udsat for en hændelse eller påvirkning fra dit arbejde, kan din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring i nogle tilfælde benyttes.

Betaling

Betaling foregår efter konsultationen via Mobilepay til nummeret 552551, kontant eller via bankoverførsel.

Konto oplysninger: Danske Bank erhverv. Reg: 3409 Konto: 13161658

Afbud

Afbud skal ske via SMS til 52527424 senest dagen forinden kl. 10.00, ellers betales der fuldt honorar, uanset årsag.